Strona główna

Ślubowanie klas pierwszych 14 października 2019 r.

godzina 9:00 - klasy po gimnazjum
godzina 10:00 - klasy po szkole podstawowej