Klasa Menadżersko-Prawna

Klasa menadżersko-prawna /CL/

Klasa ta przeznaczona jest dla uczniów, którzy są zainteresowani historią, naukami społecznymi, prawem i gospodarką. 

Chcesz rozwijać swoje pasje i zainteresowania? 
Wiążesz swoją przyszłość z naukami społecznymi, prawem? ​​​​​​​
Chcesz doskonalić znajomość języka obcego? ​​​​​​​
Chcesz dowiedzieć się jak założyć i prowadzić własną firmę lub grać na giełdzie? ​​​​​​​
Chcesz dowiedzieć się jak działa prawo w praktyce? ​​​​​​​
​​​​​​​Pragniesz osiągnąć sukces na maturze i studiować na najlepszych uczelniach? 

Ta klasa to propozycja dla Ciebie!  

W ramach trzyletniej nauki oferujemy:

 • rozszerzony program nauczania wiedzy o społeczeństwie, historii oraz języka angielskiego
 • drugi język do wyboru: włoski/hiszpański
 • możliwość uczestniczenia w różnorodnych zajęciach praktycznych, kształtujących wiedzę i umiejętności uczniów
 • rzetelne i systematyczne przygotowanie do matury.

Ofertę uzupełniają przedmioty:

► biznes w praktyce - zajęcia prowadzone przede wszystkim metodą projektu, w ramach których nauczysz się:

 • pisać biznesplan,
 • jak założyć swoją firmę,
 • prowadzić działalność gospodarczą (wykorzystanie programów prowadzonych w Internecie),
 • grać na giełdzie papierów wartościowych

► podstawy prawa -  zajęcia, w ramach których:

 • zapoznasz się z podstawowymi pojęciami i instytucjami z zakresu różnych gałęzi prawa,
 •  wysłuchasz ciekawych wykładów prowadzonych przez prawników,
 •  nauczysz się, z pomocą zawodowych prawników, rozwiązywania kazusów prawnych

przyroda

Realizowany w klasie menadżersko - prawnej program daje solidne podstawy do kształcenia  na wyższych uczelniach, otwierając drzwi na wiele kierunków, np.: prawo, administracja, politologia, socjologia, stosunki międzynarodowe, polityka społeczna, zarządzanie, finanse i bankowość.

  PRZEKONAJCIE SIĘ SAMI!