Progi punktowe na rok szkolny 2021/2022

Minimalna liczba punktów z jaką kandydat został zakwalifikowany do danego oddziału w szkole:

Klasa ratownictwa medycznego
1 OLh - 145.05
1 OLn - 136.30

Klasa dziennikarstwa i filmu
1 MLn - 132.65
1 MLw - 137.30

Klasa menadżerska
1 PRLh - 134.75
1 PRLw - 126.20