Klasa Ratownictwo Medycznego

Klasa ratownictwa medycznego /GL/

Wszyscy wiemy, że obowiązkiem każdego obywatela jest udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym. Niestety, statystyka wypada w rzeczywistości o wiele gorzej.....

Jeżeli jesteś osobą, która chce pomagać i mieć solidne przygotowanie do udzielania pierwszej pomocy, czekamy właśnie na Ciebie! Ratownictwo medyczne - to nie tylko jedna z najpiękniejszych pasji, ale również możliwy w Twojej przyszłości prestiżowy zawód medyczny!

Jesteś osobą otwartą, gotową do działania i lubisz pracować w zespole?
Chcesz rozwijać swoje pasje i zainteresowania?
Chcesz nauczyć się, jak nieść pomoc osobom narażonym na zagrożenia życia i zdrowia?
Jesteś gotowy do uczestnictwa w przedsięwzięciach ratowniczych?

Czekamy na Ciebie!

W ramach trzyletniej nauki oferujemy:

  • rozszerzony program nauczania biologii, chemii oraz języka angielskiego
  • drugi język do wyboru: niemiecki/hiszpański
  • możliwość uczestniczenia w różnorodnych zajęciach praktycznych, kształtujących wiedzę i umiejętności uczniów
  • rzetelne i systematyczne przygotowanie do matury. 

Ofertę uzupełniają przedmioty:

podstawy ratownictwa medycznego - zajęcia, w ramach których:

  • opanujesz wiedzę teoretyczną i zdobędziesz praktyczne umiejętności w zakresie czynności ratunkowych
  • zapoznasz się z praktycznym wymiarem kształcenia i symulowaniem zdarzeń medycznych (urazów, ran, wypadków)
  • odbędziesz dodatkowe szkolenia w celu uzyskania przydatnych umiejętności (pierwsza pomoc z użyciem AED) i certyfikatów
  • będziesz uczestniczyć w zajęciach z przedstawicielami służb obronnych i ratowniczych (PCK, Policji, Państwowej Straży Pożarnej)
  • dowiesz się, jak aktywnie i odpowiedzialnie funkcjonować we współczesnym świecie

► historia i społeczeństwo

Nauka w klasie ratownictwa medycznego daje możliwości zdobycia wielu cennych umiejętności i kompetencji przydatnych w życiu codziennym, jak i w pracy zawodowej. Nasi uczniowie stopniowo będą poznawać tajniki wiedzy przedmedycznej i kształtować opanowanie w działaniu. Chcemy uwrażliwiać na krzywdę ludzką i potrzebę niesienia pomocy!

PRZEKONAJCIE SIĘ SAMI!