Biblioteczka dla rodziców

BIBLIOTECZKA DLA RODZICÓW

Biblioteka Szkolna przypomina, że zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1989 roku (Dz. U. nr 67 z 1996 roku z późn. zm.) oraz Statutu Zespołu Szkół nr 23 w Warszawie, szkoła ma wspierać proces wychowawczy zachodzący w rodzinie, a użytkownikiem biblioteki szkolnej ma być również rodzic lub opiekun ucznia. W związku z tym biblioteka Zespołu Szkół nr 23 przygotowała dla rodziców i opiekunów zestaw publikacji z zakresu wiedzy psychologiczno-pedagogicznej, a także dotyczących profilaktyki uzależnień oraz innych zjawisk zagrażających młodzieży.
Zapraszamy Państwa do korzystania z naszej oferty w dniach, w których odbywają się spotkania z wychowawcami klas.
Wypożyczenie książek przez rodziców i opiekunów prawnych jest ewidencjonowane na kartach bibliotecznych uczniów.

 Szczególnie polecamy następujące pozycje:

A/ dotyczące profilaktyki uzależnień:

 • Juczyński Z., Narkomania, Podręcznik dla nauczycieli wychowawców i rodziców, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa cop. 2005.

Książka traktuje o problemach narkomanii w sposób całościowy, biorąc pod uwagę złożone relacje zachodzące między jej uwarunkowaniami psychologicznymi, społeczno-kulturowymi i medycznymi. Autor nie moralizuje, ale przedstawia fakty, opisuje rzeczywistość, której elementem są narkotyki będące zagrożeniem dla coraz szerszych kręgów dzieci i młodzieży. Podręcznik uwzględnia polskie uwarunkowania. Z oplecenia MEN był recenzowany przez Centrum Medyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i uzyskał pozytywne opinie. Publikacja jest adresowana przede wszystkim do rodziców, wychowawców, nauczycieli.

 • Maxwell R., Dzieci, alkohol, narkotyki. Przewodnik dla rodziców, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000.

Wszystko, co trzeba wiedzieć, aby zapobiec uzależnieniu lub pomóc – gdy do niego już doszło. W książce można znaleźć odpowiedzi na niezwykle trudne pytania: Jak rozpoznać, że Twoje dziecko używa narkotyków i jaki jest to rodzaj środków odurzających? Jak wpływają one na jego organizm? Na czym polega uzależnienie od alkoholu? W jaki sposób pokierować leczeniem uzależnionego dziecka? Jak skłonić je do współpracy, wtedy gdy nie życzy sobie ingerencji w jego „prywatne sprawy”? Jak wspierać dziecko w trakcie terapii? Jak pomóc zrozpaczonym i zagubionym rodzicom?

 • Maisto S. A., Galizio M., Connors G. J., Narkotyki: zażywanie I nadużywanie, Katolicka Fundacja Pomocy Osobom Uzależnionym I Dzieciom “Karan”, Warszawa 2000.

Wydanie zawiera oddzielne rozdziały dotyczące farmakologii i psychofarmakologii. Rozróżnienie to pozwala podkreślić, że eekty działania środków farmakologicznych zależą nie tylko od właściwości chemicznych samego związku oraz jego oddziaływania na organizm lecz także od indywidualnych cech człowieka oraz miejsca, w którym używanie następuje.

 • Goodyer P., Dzieciaki + narkotyki. Praktyczny przewodnik dla rodziców, Wydawnictwo MADA, Warszawa 1999.

Bycie rodzicem nastolatka przypomina bardzo długą i zwariowaną jazdę kolejką górską (…) Dla większości rodziców podejrzenie lub fakt używania narkotyków przez nastolatka to jeden z najbardziej przerażających elementów tej jazdy (…) W tej książce są informacje, które zapewnią solidną wiedze o narkotykach i alkoholu, a także pomogą zobaczyć zagadnienia dotyczące narkotyków we właściwej perspektywie i pogłębią rozumienie tego problemu, tak być mógł wiarygodnie rozmawiać z dziećmi o legalnych i nielegalnych substancjach uzależniających.

 • Górski S., Uwaga rodzice – narkomania !, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1985.

Książka informuje, czym jest narkomania, opowiada jak zaczyna się uzależnienie i próbuje wskazać metody pomocy młodym narkomanom.

 • Karwicka K., Ochremiak A., My, rodzice dzieci z Dworca Centralnego, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 1999.

„Tę książkę dedykujemy rodzicom narkomanów, którzy walczą z cierpieniem, próbują ratować nie tylko swoje dzieci, ale i siebie (…) W tej książce nie chodzi o szukanie winnych, a nawet szukanie przyczyn uzależnień dzieci i cierpień rodziców (…) Cel jest inny. Chcemy pokazać, jacy są rodzice dzieci z Dworca Centralnego. Miejmy nadzieję, że ich jednostkowe losy i losy ich dzieci posłużą innym za naukę.”

 • Moneta Malewska M., Narkotyki w szkole i w domu. Zagrożenie, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 2001.

Książka zalecana przez ogólnopolski program „Szkoła wolna od narkotyków”. To pierwsza w Polsce książka o narkomani napisana w tak przystępny i wyważony sposób (…) tak rodzice, jak i nauczyciele dowiedzą się z niej, jak rozpoznać, czy dziecko bierze i jak z takim dzieckiem postępować.

 • Rogers P. D., Goldstein L., Narkotyki i nastolatki. Zagrożenia, zapobieganie, leczenie, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.

Nieoceniony poradnik dla rodziców i wychowawców, pragnących uchronić młodzież przed nałogiem. Dzięki „Sprawdzianowi Świadomości Rodziców”, będącemu zbiorem zrozumiałych i praktycznych wskazówek, każdy będzie w stanie stwierdzić, czy nastolatek sięga po substancje odurzające. Książka zawiera również listę narkotyków, po które sięgają nastolatki oraz rozdziały traktujące o rozwoju osobowości u młodzieży oraz sposobach komunikowania się z młodymi ludźmi. Cenne też są partie dotyczące rokowań w leczeniu uzależnień.

 • Matczak B., W kalejdoskopie nałogów, czyli co łączy alkoholika, hazardzistę i telemaniaka, Wydawnictwo Projekt-Kom, Sosnowiec 2008.

Zastanawiamy się czy da się porównać alkoholika i hazardzistę? Czy każdy nałóg traktować osobno? Czy też jest coś wspólnego między nimi? Dzięki zawartej w tej książce wiedzy, filozofii, psychologii praktycznej oraz subiektywnych obserwacjach i sądach, autorka pobudza do myślenia, do lepszego zrozumienia działania nałogów, do dyskutowania, szukania zrozumienia, zastanawiania się nad pewnymi problemami, wśród których żyjemy. Książka przeznaczona jest nie tylko dla tych wszystkich, którzy sami czują się nałogowcami lub żyją z kimś, kto nim jest, ale przede wszystkim dla tych, którzy lubią przyglądać się sobie i innym, których ten temat ciekawi.

 • Wanat W., Narkotyki i narkomania. Odlot donikąd, Wydawnictwo Iskry, Warszawa 2004.

To napisany przystępnym językiem poradnik, w którym szczegółowo scharakteryzowano poszczególne środki odurzające i ich działanie. To także opis procesu uzależniania się oraz związanych z nim objawów i konsekwencji – procesu, który Wojciech Wanat zna z własnego doświadczenia.

„Dla kogo jest ta książka? Bardziej dla nastolatków czy też dla rodziców? Coś interesującego znajdą tu dla siebie opiekunowie także kilkuletnich dzieci, nauczyciele, policjanci, właściwie wszyscy kontaktujący się z młodzieżą. Z całą pewnością dowiedzieć się czegoś mogą również młodzi ludzie. Nie napisałem tej książki, żeby straszyć widmem wszechobecnej narkomanii, to na co dzień robią media, czy też po to, by zareklamować narkotyki. Chciałbym, aby z jej pomocą można było uzyskać jak najwięcej informacji o tym, dlaczego ludzie biorą i co można zrobić, żeby uzależnionych było jak najmniej.”

 • Moneta Malewska M., Wrześniowska J., Narkotyki. Inni biorą, ty nie musisz, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne S.A., Warszawa 2008.

W okresie dojrzewania relacje nastolatka z dorosłymi stają się napięte i burzliwe. Jednak, paradoksalnie, to właśnie od dorosłych – a przede wszystkim od rodziców – młodzież oczekuje wsparcia. Autorki – doświadczone psycholożki i matki, łączące wiedzę teoretyczna z praktyka i doświadczeniem życiowym – radzą, jak rozmawiać za nastolatkiem, jak nawiązać z nim bliską więź, uczulają na zagrożenia i podpowiadają, jak reagować, gdy dzieje się coś złego.

 • Zajączkowski K., Nikotyna, alkohol, narkotyki. Profilaktyka uzależnień. Krótki poradnik psychologiczny, Rubikon, Kraków 2001.

Ten poradnik jest przeznaczony przede wszystkim dla nauczycieli i rodziców. Zawiera podstawowe informacje na temat prawidłowości rozwojowych okresu dorastania oraz nikotyny, alkoholu, narkotyków, a także sygnałów ostrzegawczych, pojawiających się w zachowaniu dziecka, które powinny zaniepokoić każdego wychowawcę. Omówiono w nim błędy wychowawcze najczęściej popełniane przez rodziców oraz podano wskazówki i praktyczne zalecenia użyteczne w prowadzeniu „domowej profilaktyki uzależnień”.

 • Dimoff T., Carper S., Jak rozpoznać czy dziecko sięga po narkotyki, Wydawnictwo ELMA BOOKS, Warszawa 2000.

To rzeczowy i rzetelny poradnik dla rodziców. Przedstawia realia związane z alkoholem i narkotykami oraz uczy identyfikować oznaki świadczące o obecności narkotyków w życiu dziecka.

 • Vogler R. E., Bartz W. R., Narkotyki i alkohol. Kiedy nie wystarczy powiedzieć „nie”, Państwowa Agencja rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa 2003.

Książka jest przeznaczona dla rodziców, których dzieci ryzykują sięgając po alkohol. Zawiera ona wskazówki dotyczące rozpoznawania i rozumienia problemów związanych z piciem nastolatków oraz praktyczne zalecenia użyteczne w radzeniu sobie z tymi problemami przez rodzinę.

 • Wilmes D. J., Jak wychować dziecko, które mówi: Nie!!! Alkoholowi i narkotykom, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk 2002.

To książka dla rodziców troszczących się o swoje dziecko. Podręcznik uczy zapobiegania, a nie walki z uzależnieniem. Każdy rodzic, który przeczyta tę książkę z uwagą i zastosuje się do zaleceń w niej zawartych, zyska wiedzę, jak ochronić dziecko przed dramatem uzależnienia.

 • Gabrysiak J., Czy można ograniczyć ryzyko uzależnienia?, Wydawnictwo Informacyjno-Edukacyjne P. W. „KAMA”, Skierdy 2002.

Książka adresowana do szerokiego kręgu odbiorców, nauczycieli, wychowawców, a przede wszystkim do rodziców. Autor bardzo obrazowo zwraca uwagę na rozwój psychospołeczny młodego człowieka, na jego potrzeby. Zarazem uczy rodziców trafności w obserwacji własnego dziecka, zauważania w porę braku spełnienia podstawowych jego potrzeb tj. miłości, szacunku, bezpieczeństwa itp. (…) Autor książki udziela wskazówek, w jaki sposób należy rozmawiać z dziećmi, „słuchać” ich nie tylko werbalnie, lecz też poprzez ich zachowanie, reakcje. Uświadamia, że nie ma sytuacji bez wyjścia – zwłaszcza jeśli chodzi o dziecko.

 • Pacewicz A., Jak pomóc dziecku nie pić, Państwowa Agencja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych, Warszawa 1994.

Jeśli obawiasz się, że twojemu dziecku ktoś zaproponuje kiedyś alkohol…. przeczytaj tę książeczkę. Znajdziesz tu 10 sposobów, żeby pomóc dziecku nie pić.

 • Dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym, oprac. W. Sztander, państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa 1995.

Publikacja dotyczy rodzin z problemem alkoholowym. Omawia zagadnienia zarówno osoby uzależnionej – ofiary nałogu – jak też cierpień najbliższych członków rodziny – „współuzależnionych”. Zawiera wskazówki, jak postępować z osobą uzależnioną.

 • Cekiera C., Ryzyko uzależnień, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2001.

Kompendium wiedzy z zakresu najnowszej psychologii uzależnień. Książka prezentuje różne rodzaje uzależnień – nie tylko od narkotyków, alkoholu, haszyszu, tytoniu, leków, ale także od grup podkultury młodzieżowej: chuliganów, gitowców, punków, skinheadów, szpanerów itp. obecnie coraz więcej ludzi uzależnionych jest od środków chemicznych, od ludzie i od różnych sytuacji. Jak być wolnym, jak mądrze żyć, aby się nie uzależnić, a uzależnionym pomóc uwolnić się od zniewolenia – odpowiedzi właśnie na te pytania czytelnik znajdzie w książce, która może być przydatna dla rodziców, pedagogów, psychologów, lekarzy, duszpasterzy, terapeutów, policjantów oraz tych, którym nieobcy jest problem uzależnienia. Książka może stanowić pomoc profilaktyczną dla młodzieży wolnej, alby nie popadła w uzależnienie.

 • Griffiths M., Gry i hazard. Uzależnienia dzieci w okresie dorastania, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.

Telewizja, komputery, Internet, gry i hazard _ wszystkie te zdobycze współczesnej technologii mogą powodować uzależnienie. Ulegają im dorośli, ale szczególnie zagrażają one młodym, rozwijającym się osobom. Autor książki, pisząc o powszechności tego zjawiska wśród dzieci i młodzieży, nakreśla profil uzależnionego dziecka, uczy, jak rozpoznać problem i jak sobie z nim poradzić. Książka zawiera teksty i wskazówki przydatne każdemu rodzicowi oraz wychowawcom, pedagogom i psychologom szkolnym.

 • Pułapka współuzależnienia, oprac. W. Sztander, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa 1995.

Publikacja dotyczy rodzin z problemem alkoholowym. Omawia zagadnienia zarówno osoby uzależnionej – ofiary nałogu – jak tez cierpień najbliższych członków rodziny – „współuzależnionych”. Zawiera wskazówki jak postępować z osobą uzależnioną.

 B/ zagrożeń ze strony sekt i innych nielegalnych grup

 • Climati C., Młodzi i ezoteryzm. Magia, satanizm i okultyzm – oszustwo ognia, który nie spala, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2001.

Jednym z najbardziej alarmujących zjawisk w środowiskach młodzieżowych jest z pewnością zwiększające się zainteresowanie ezoteryzmem. W ostatnich latach jesteśmy świadkami prawdziwego boomu magii, okultyzmu, spirytyzmu, a nawet satanizmu wśród młodzieży. Jest to fakt, którego nie można nie zauważyć. Zjawisko to często ignorowano, traktując jako „Przejściową modę” lub jako „jedną z ostatnich granic do przekroczenia”. Korzenie problemu sięgają jednak o wiele głębiej. „Młodzi i ezoteryzm” to próba ukazania tych korzeni. Jest to poważne i prawdziwe dochodzenie do źródeł, odkrywające tendencje ezoteryzmu wśród nowych pokoleń. Autor bada głęboko różne, „stanowiące ryzyko” obszary świata młodzieżowego: satanistyczny rock sławiący szatana, gwałt i nihilizm; dyskoteki, które stały się już „rytuałem masowym”, połączonym ze spożyciem alkoholu i zażywaniem narkotyków; sekrety tatuaży oraz piercing; świat Internetu, z jego licznymi stronami poświęconymi satanizmowi, magii i okultyzmowi; czasopisma młodzieżowe, programy telewizyjne i komiksy z ich treściami ezoterycznymi. Książka pomaga zrozumieć dlaczego magia, satanizm, spirytyzm i inne formy ezoteryzmu w coraz większym stopniu opanowują serca młodzieży.

 • Mikrut G., Wiktor K., Sekty za zamkniętymi drzwiami, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2004.

Czym naprawdę są działające w Polsce sekty? Jak poważne zagrożenie stanowią? W jakie dziedziny naszego życia podstępnie wnikają? Na czym polega stosowana w nich psychologiczna manipulacja? Czy w Polsce jest terroryzm religijny? Co się kryje za zamkniętymi drzwiami sekt? Tę mroczną prawdę ujawniają Grzegorz Mikrut i Krzysztof Wiktor – autorzy wielu opartych na wnikliwych badaniach i obserwacjach analiz, prognoz i raportów dotyczących działalności sekt, ich wpływu na życie każdego z nas.

 • Kuncewicz D., Opolska T., Wasiak M., Sekty. Przedmiot fascynacji i zagrożeń, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Warszawa 2000.

„W ostatnim okresie jesteśmy świadkami zjawiska, które niepokoi wychowawców, rodziców, oraz wspólnoty tradycyjnych kościołów. Jest ono określane wspólnym pojęciem – sekty (…) Publikacja ta przeznaczona jest dla rodziców, nauczycieli, wychowawców oraz wszystkich osób pracujących z młodymi ludźmi w celu zwrócenia uwagi, że styl życia proponowany młodemu człowiekowi przez sekty jest odpowiedzią na jego, niezaspokojone indywidualne potrzeby i oczekiwania często niedostrzegane przez najbliższe otoczenia (…) Książka ta ma znaczenie informacyjno-profilaktyczno-pomocowe (…) Celem opracowania nie jest straszenie, ale przypominanie Czytelnikom o obowiązku przezorności wobec sytuacji, w których możemy okazać się bezradni.”

 • Kosińska E., Gajewski M., Sekty – religijny supermarket, Wydawnictwo Rubikon, Kraków 2000.

Książka, będąca krótkim poradnikiem adresowanym do wszystkich, którym bliskie są problemy dzieci i młodzieży, jest cenną pomocą. Zawiera szereg informacji i doświadczeń, związanych z pracą z ofiarami sekt oraz w sposób zwięzły, prosty i praktyczny informuje o zapobieganiu tragediom. Dlatego też sama jest dobrym narzędziem profilaktyki.

 • Królak P., Sekty. Inwazja manipulacji, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne POLWEN, Radom 2003.

Kto może paść ofiarą sekty? Jak sekty werbują? Dlaczego są tak skuteczne? Jak rozpoznać objawy uzależnienia od sekty? Co robić, jeśli ktoś z bliskich związał się z sektą?

C/ zaburzeń odżywiania

 • Izydorczyk B., W pułapce zaburzeń odżywiania (… dla rodziców, pedagogów i nauczycieli). Jak zrozumieć anoreksję i bulimię, Projekt-Kom, Sosnowiec 2008.

Z książki dowiemy się jak funkcjonuje uczeń z zaburzeniami odżywiania w środowisku szkolnym; co pedagodzy i nauczyciele powinni wiedzieć o uczniu chorym na zaburzenia odżywiania i jego rodzinie; co kryje się w głowie, uczuciach i zachowaniach osób chorych na zaburzenia odżywiania; jak rozpoznać anoreksję psychiczną; co możemy zrobić, żeby pomóc osobie chorej, jakie występują powikłania medyczne i skutki anoreksji psychicznej i bulimii psychicznej; leczenie zaburzeń odżywiania – na czym polega; co wiemy z badań naukowych na temat skutecznej terapii anoreksji i bulimii psychicznej?

 • Sacker I. M., Zimmer M. A., Wolę umrzeć niż przytyć. Jak zrozumieć i pokonać anoreksję i bulimię, Wydawnictwo Media Rodzina, Poznań cop. 2008.

Jedzenie i dieta stają się obsesją, która zagraża życiu. Pomimo, ze specjaliści a nawet media biją na alarm, w społeczeństwie, które wciąż faworyzuje szczupłą sylwetkę, coraz więcej ludzi woli umrzeć, niż przytyć. Każda osoba cierpiąca na anoreksję czy bulimie jest wyjątkowa. Są jedynie dwa czynniki, które powtarzają się w każdej historii: desperacka potrzeba kontroli i równie desperacki impuls w kierunku samodestrukcji. Dzięki temu praktycznemu przewodnikowi – w którym pacjenci, lekarze, terapeuci i rodziny dzielą się swoimi doświadczeniami – znajdziesz odpowiedzi, które pomogą zrobić pierwsze kroki ku wyzdrowieniu.

D/ profilaktyki zaburzeń psychicznych i samobójstw

 • O’Conor R., Sheehy N., Zrozumieć samobójcę, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002.

Samobójstwo i usiłowanie samobójstwa to dwie najważniejsze przyczyny śmierci i obrażeń wśród młodych ludzi. Są to zjawiska powszechne, wywierające zgubny wpływ na rodziny i przyjaciół tych, którzy odebrali sobie życie. Książka ta powstała po to, by pokazać, jak uznawszy samobójstwa za produkt chorego umysłu, przestajemy rozumieć, dlaczego ludzie odbierają sobie życie i tym samym tracimy możność udzielenia pomocy tym, którzy się nad takim rozwiązaniem zastanawiają. Autorzy analizują listy samobójców i rozmowy z tymi, którzy niedawno usiłowali targnąć się na swoje życie. Pokazują, jak zrozumienie komunikatów pochodzących od potencjalnych samobójców może dostarczyć nam  nowej wiedzy w tej dziedzinie. Próbują zrozumieć samobójstwo, by stawić czoło najtrudniejszemu wyzwaniu: przewidzieć, kiedy ktoś będzie chciał się zabić, co należy zrobić, by temu zapobiegać. Książka ma charakter przeglądu i jest adresowana do szerokiej rzeszy czytelników, którzy chcą zrozumieć zachowania samobójcze.

 • Carr A., Depresja i próby samobójcze wśród młodzieży. Sposoby przeciwdziałania i reagowania, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2008.

Depresja i próby samobójcze młodzieży to poważny i powszechny problem. Autor książki przedstawia definicje omawianych zjawisk oraz czynniki ryzyka i wskazuje kryteria ich oceny, służące znalezieniu odpowiedniej interwencji. Prezentowana pozycja ma za zadanie pomóc nauczycielom, psychologom szkolnym, pedagogom i rodzicom rozpoznać symptomy obniżonego nastroju u młodego człowieka i podpowiedzieć, jak zareagować w sytuacji zagrożenia samobójstwem.

E/ a także innych problemów wychowawczych:

 • Galicka-Płachta I. R., Stres w szkole. Jak potwora uczynić przyjacielem, Wydawnictwo Studio Astropsychologii, Białystok 2005.

Książka przedstawia skuteczne metody neutralizacji stresu i uczy, jak przekształcać go w twórczą i pozytywną siłę. Podpowiada, jak zmienić swoje nastawienie, aby stres przestał zżerać i zaczął pracować na naszą korzyść. Książka adresowana jest przede wszystkim do młodzieży. Powinni ją jednak przeczytać rodzice i nauczyciele, aby lepiej zrozumieć swoich podopiecznych.

 • Lopez R. I., Twój nastolatek. Zdrowie i dobre samopoczucie, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa cop. 2004.

Książka jest kompendium wiedzy o problemach zdrowotnych i psychicznych, z którymi borykają się zarówno rodzice, jak i dzieci, w trudnym dla nastolatka okresie dorastania i dojrzewania przypadającym na drugą dekadę życia każdego człowieka (…) „jest to książka o trudnej sztuce towarzyszenia młodym ludziom w dorastaniu”. Autor wnikliwie omawia następując zagadnienia: początek pokwitania i zmiany w tym okresie, rozwój i styl życia, zaburzenia odżywiania, problemy seksualne, narkotyki, zdrowie nastolatków (…) Adresatem książki są: rodzice, opiekunowie, nauczyciele prowadzący edukację prozdrowotną.

 • Cohen-Sandler R., Silver M., Sztuka porozumienia. Nowe spojrzenie na konflikt matka-córka, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2007.

Czy okres dorastania masz już za sobą, czy nie możesz dojść do ładu z emocjonalna chwiejnością swojej nastolatki, czy też pogrążasz się właśnie w kryzysie relacji z córką – książka ta została napisana dla Ciebie. Skupia się na trudnościach, jakie pojawiają się w stosunkach między matką a córka w okresie dojrzewania oraz na wypracowaniu zdrowych. Pełnych wzajemnego zrozumienia relacji. Łącząc profesjonalną wiedzę psychologiczną ze znajomością problemów nastolatek, autorki poradnika przedstawiają komunikację między dwiema kobietami i oferują im praktyczna pomoc w radzeniu sobie z emocjami i takimi zachowaniami, jak m. in. Zmiany nastrojów, nieuzasadniona wrogość, tajemniczość, agresja. Autorki skupiają się na przykładach, ukazując jak różnie matka i córka mogą interpretować swoje wypowiedzi i te same sytuacje, przedstawiają też praktyczne scenariusze, jak radzić sobie z konfliktami i szczęśliwie przetrwać trudny dla obu stron czas.

 • Wiseman R., Świat dorastających dziewcząt. Jak pomóc córce przeżyć perypetie okresu dojrzewania, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa cop. 2005.

Rodzice odnoszą często wrażenie, że ich dorastające córki żyją w jakimś innym, odrębnym świecie, który rządzi się własnymi prawami (…) Dzięki temu poradnikowi możesz lepiej zrozumieć swoją córkę i pomóc jej bezpiecznie przebrnąć przez okres dojrzewania.

 • Forward S., Toksyczni rodzice, Agencja Wydawnicza Jacek Santorski & co, Warszawa cop. 1989.

Bolesna spuścizna po toksycznych rodzicach jest udziałem wielu z nas. Przejawia się ona w postaci trudności w układaniu sobie życia z partnerem, podejmowaniu decyzji i karierze zawodowej, a także w różnych formach depresji (…) Rodzice, którzy przeczytają tę książkę, uzyskają szansę przerwania błędnego koła infekowania swoich dzieci toksycznymi rezultatami własnej przeszłości.

 • Bezpieczne media. Poradnik dla rodzica, Orange, Warszawa 2015.

„Treściwy poradnik poświęcony bezpieczeństwu dzieci i młodzieży korzystających z mediów elektronicznych. Znajdą w nim Państwo informacje dotyczące m. in. Zabezpieczeń technicznych, które warto wykorzystać, oddając w ręce dzieci komputer, telefon czy tablet. (…) Jesteśmy przekonani, że tak ja w realnym świecie, to zadaniem rodzica jest bezpieczne wprowadzenie dziecka w świat nowoczesnych mediów. Dlatego też poważną część tej broszury poświęciliśmy na porady dotyczące tego, jak razem z dzieckiem odkrywać świat gier, portali społecznościowych, transakcji online i całego bogactwa informacji, jakie oferuje światowa sieć.”

 • Kiedy dziecko ucieka z domu. Poradnik dla rodziców i opiekunów, ITAKA Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, Warszawa 2011.

„Każdego roku ucieka z domów kilka tysięcy młodych ludzi. Uciekają dzieci coraz młodsze, nawet dziesięcioletnie. Uciekają też prawie dorośli, tuż przed osiemnastymi urodzinami. Rodzice najczęściej są tym zaskoczeni, nie wiedzą co robić. Napisaliśmy ten poradnik, bo wiemy, że wielu takich sytuacji można było uniknąć. Nasze rady mogą okazać się pomocne zarówno dla tych, którzy chcą uniknąć ucieczki dziecka, jak i tych, których ten problem już dotknął.”

 • Caron A. F., Matki i córki. Nie przestawaj mnie kochać. Poradnik dla matek i dorastających córek, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.

Dojrzewanie to jeden z wielu etapów w życiu kobiety, kiedy na nowo określa ona swoje stosunki z matką. Wyjście z tego okresu z poczuciem niezależności przy zachowaniu bliskiego związku z matką okazuje się wielką sztukę i wyzwaniem dla obu stron. Ta książka ma ułatwić kobietom przejście przez ten trudny czas. Głosy córek, matek, ekspertów są wplecione w jej treść w taki sposób, aby wskazać drogę, która pozwoli zarówno matkom, jak i córkom na wzajemną miłość.