Harmonogram roku szkolnego

I semestr - 1 września 2020 r. do 22 grudnia 2020  r.
II semestr - 4 stycznia 2021 r. do: a) 30 kwietnia 2021 r. (klasy maturalne)
                                                                            b) 25 czerwca 2021 r. (klasy młodsze)

Wrzesień 2020

 1 IX  Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021:
 - godz. 9:00 – klasy drugie godz.
 - godz. 10:00 – pozostałe klasy
 od 7 do 30 IX  Przeprowadzenie sprawdzianów kompetencji w klasach pierwszych
 9 IX  Zebrania z rodzicami:
 - godz. 17:00 klasy drugie
 - godz. 17:30 pozostałe klasy
 14 IX  Termin składania przez uczniów klas III deklaracji maturalnych do wychowawców klas
 16 IX godz. 17:00  Zebranie przedstawicieli do rady rodziców z dyrektorem szkoły

Październik 2020

 14 X godz. 10:00  Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Ślubowanie uczniów klas pierwszych.
 28 X godz. 17:00  Zebranie z rodzicami.

Listopad 2020

 9 XI godz. 8:00 -10:50  Próbny egzamin maturalny z języka polskiego poz. podst.
 9 XI godz. 14:00–17:00  Próbny egzamin maturalny z języka polskiego poz. rozszerz.
 10 XI godz. 8:00 -10:50  Próbny egzamin maturalny z matematyki poz. podst.
 12 XI godz. 8:00 -10:50  Próbny egzamin maturalny z języka angielskiego
 12 XI godz. 14:00 – 16:30  Próbny egzamin maturalny z języka obcego poz. rozszerz.
 13 XI godz. 8:00 – 11:00  Próbny egzamin maturalny z przedmiotów rozszerzonych: historii, biologii, chemii,
 wos –  u, fizyki, matematyki

Grudzień 2020

 21 XII  Wystawienie ocen semestralnych
 23 – 31 XII  Zimowa przerwa świąteczna

Styczeń 2021

 5.I godz. 8:00 – 10:50  Próbny egzamin maturalny z języka polskiego poz. podst.
 5 I godz. 14:00 – 17:00  Próbny egzamin maturalny z języka polskiego poz. rozszerz.
 7 I godz. 8:00 – 10:50  Próbny egzamin maturalny z matematyki poz. podst.
 7 I godz. 14:00 – 17:00  Próbny egzamin maturalny z przedmiotów rozszerzonych: historii, biologii, chemii,
 wos – u, fizyki, matematyki
 8 I godz. 8:00 – 10:00  Próbny egzamin maturalny z j. angielskiego poz. podst.
 8 I godz. 14:00 – 16:30  Próbny egzamin maturalny z języka obcego (angielskiego, włoskiego, hiszpańskiego)
 poz. rozszerz.
 13 I godz. 17:00  Zebranie z rodzicami
 15 I  Studniówka
 18 – 31 I  Ferie zimowe

Luty 2021

 8 – 12 II  Tydzień patrona LO
 12 II  Uroczystość z okazji jubileuszu 30 – lecia LO

Marzec 2021

 8 III godz. 8:00 – 10:50  Próbny egzamin maturalny z języka polskiego poz. podst.
 8 III godz. 14:00 – 17:00  Próbny egzamin maturalny z języka polskiego poz. rozszerz.
 9 III godz. 8:00 – 10:50  Próbny egzamin maturalny z matematyki poz. podst.
 9 III godz. 14:00 – 17:00  Próbny egzamin maturalny z przedmiotów rozszerzonych: historii, biologii, chemii,
 wos – u, fizyki, matematyki
 10 III godz. 8:00 – 10:00  Próbny egzamin maturalny z języka angielskiego poz. podst.
 10 III godz. 14:00 – 16:30  Próbny egzamin maturalny z języka obcego (angielskiego, włoskiego, hiszpańskiego)
 poz. rozszerz.
 10 III godz. 17:00  Zebranie z rodzicami
 31 III  Klasowe spotkania wielkanocne po piątej godzinie lekcyjnej

Kwiecień 2021

 1 – 6 IV  Wiosenna przerwa świąteczna
 do 12 IV  Wystawienie propozycji ocen końcoworocznych w klasach maturalnych
 14 IV godz. 17:00  Zebranie z rodzicami uczniów klas maturalnych – przekazanie informacji
 o proponowanych ocenach końcoworocznych; pozostałe klasy – dzień otwarty
 do 23 IV  Wystawienie ocen końcoworocznych w klasach maturalnych
 30 IV  Zakończenie roku szkolnego w klasach maturalnych

Maj 2021

 4 – 7 V  Egzamin maturalny
 – dla klas I-II dni wolne od zajęć dydaktycznych

Czerwiec 2021

 do 7 VI  Wystawienie propozycji ocen końcoworocznych
 4 VI  Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 9 VI godz. 17:00  Zebranie z rodzicami – przekazanie informacji o proponowanych ocenach
 końcoworocznych
 do 18 VI  Wystawienie ocen końcoworocznych
 25 VI  Zakończenie roku szkolnego 2020/21