Harmonogram zebrań

Harmonogram zebrań z rodzicami

w roku szkolnym 2017/2018

 

Wrzesień

6 IX                  - 17:00 –  spotkanie  informacyjne dla rodziców klas pierwszych 

- 17:00 – spotkanie z wychowawcami w starszych klasach  ( wybór trójek klasowych i przedstawiciela do Rady Rodziców)

-  18:00 – spotkanie z rodzicami klas maturalnych w dużej sali gimnastycznej – omówienie procedur egzaminu maturalnego i zawodowego

- 19:00 - zebranie z przedstawicielami Rad Rodziców w czytelni szkolnej

13 IX               - 17:00 - spotkanie rodziców klas pierwszych z psychologiem i pedagogiem

 

Październik

25 X              - zebranie z rodzicami wszystkich klas

Listopad

22 XI              -zebranie z rodzicami wszystkich klas; w klasach maturalnych przekazanie informacji o proponowanych ocenach pólrocznych

Grudzień

13 XII             - zebrania z rodzicami w klasach maturalnych - przekazanie wyników klasyfikacji pólrocznej

                     - zebranie z rodzicami w klasach młodszych – przekazanie informacji o proponowanych ocenach pólrocznych

Styczeń

10 I                 - zebranie z rodzicami klas I, II  - przekazanie wyników klasyfikacji pólrocznej; rodzice klas maturalnych – dzień otwarty

Kwiecień

4 IV              - zebranie z rodzicami wszystkich klas; w klasach maturalnych przekazanie informacji o proponowanych ocenach końcoworocznych

25 IV            - zebranie rodziców klas I i II

Maj

30 V              - zebranie z rodzicami - przekazanie informacji o proponowanych ocenach końcoworocznych

 

WSZYSTKIE ZEBRANIA ODBYWAJĄ SIĘ O GODZINIE 17:00