Harmonogram zebrań

Harmonogram zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021

 9 IX - godz. 17:00 klasy drugie
            - godz. 17:30 pozostałe klasy
 Zebranie z rodzicami
 28 X godz. 17:00  Zebranie z rodzicami.
 13 I godz. 17:00  Zebranie z rodzicami – podsumowanie wyników nauczania w pierwszym
 semestrze r. szk. 2020/21
 10 III godz. 17:00  Zebranie z rodzicami
 14 IV godz. 17:00  Zebranie z rodzicami uczniów klas maturalnych – przekazanie informacji
 o proponowanych ocenach końcoworocznych;
 pozostałe klasy – dzień otwarty
 9 VI godz. 17:00  Zebranie z rodzicami – przekazanie informacji o proponowanych ocenach
 końcoworocznych