Wychowawcy

I ML - Bernadeta Obrębowska
I OL - Aleksandra Ziemianek
I PL - Andrzej Smoliński
I RL -
Edyta Smolińska-Cieśla
II ML - Małgorzata Łyczykowska
II OL - Marek Lewandowski
II PL - W.iesław Golonka
II RL - Małgorzata Strycharz
II SL - Ewa Sobstel
III ML - Agata Awakowicz
III OL - Daniel Wadas
III PL - Izabella Obłękowska
III RL - Eliza Leus
III CL - Krzysztof Kurlanda
III GL - Barbara Snopkiewicz
III  KL - Kamila Borkowska