Organizacja roku

Harmonogram roku szkolnego 2017/2018

w Zespole Szkół nr 23

Semestr I        4 września 2017 r. – 12 stycznia 2018 r.

dla klas maturalnych do 15 grudnia 2017 r.

Semestr II       29 stycznia 2018 r. – 22 czerwca 2018 r.

          dla klas maturalnych: 18 grudnia 2017 r. – 27 kwietnia 2018 r.

Wrzesień

1 IX                - rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 (godz. 10:00)

6 IX                - 17:00 –  spotkanie  informacyjne dla rodziców klas pierwszych LO
                      - 17:00 – spotkanie z wychowawcami w starszych klasach ( wybór trójek klasowych i przedstawiciela do Rady Rodziców)
                      -  18:00 – spotkanie z rodzicami klas maturalnych w dużej sali gimnastycznej – omówienie procedur egzaminu maturalnego
                      - 18:00 – spotkanie z wychowawcami klas pierwszych ( wybór trójek klasowych i przedstawiciela do Rady Rodziców)
                      - godz. 19.00 – zebranie z przedstawicielami Rad Rodziców  - czytelnia

6 – 8 IX          - giełda używanych podręczników (po 3 i 4 lekcji)

5 – 15 IX        - zajęcia integracyjne w klasach pierwszych – „Moja fajna klasa”

7 – 15 IX        - informacje dla maturzystów o zasadach egzaminów maturalnych

13.IX              - 17:00 – zebranie rodziców klas pierwszych z psychologiem i pedagogiem

do 22 IX         - termin składania przez uczniów klas III LO deklaracji maturalnych do wychowawców klas

do 30 IX       - przeprowadzenie sprawdzianów kompetencji w klasach pierwszych

Październik

13 X               - ślubowanie klas pierwszych

                      - uroczystość z okazji Dnia KEN

25 X               - zebranie z rodzicami wszystkich klas

Listopad

 XI                  - matura próbna z matematyki 8:00 – 11:00

 XI                  - matura próbna z języka polskiego 8:00 – 11:00

 XI                  - matura próbna z języka obcego 8:00 – 11:00

do 20 XI         - wystawienie propozycji ocen semestralnych w klasach maturalnych

22 XI             -zebranie z rodzicami wszystkich klas; w klasach maturalnych przekazanie informacji o proponowanych ocenach półrocznych

Grudzień

do 8 XII         - wystawianie ocen półrocznych w klasach maturalnych

                     - wystawianie propozycji ocen semestralnych w klasach I, II

13 XII             - zebrania z rodzicami klas maturalnych - przekazanie wyników klasyfikacji semestralnej

                        - zebranie z rodzicami w klasach I, II – przekazanie informacji o proponowanych ocenach semestralnych

15 XII             – koniec I semestru w klasach maturalnych

22 XII             - Koncert Wigilijny, Wigilie Klasowe

23 – 30 XII     - zimowa przerwa świąteczna 

Styczeń 2018

do 5 I            - termin wystawiania ocen semestralnych w klasach I, II

10 I                - zebranie z rodzicami klas I, II  - przekazanie wyników klasyfikacji półrocznej; rodzice klas maturalnych – dzień otwarty

12 I                - Studniówka

15 - 26 I         - ferie zimowe

Luty

7 II                  - ostateczny termin zmian w deklaracjach maturalnych

Marzec

III                     - próbna matura z matematyki

5 – 9 III         - Tydzień Patrona VIII Liceum Ogólnokształcącego

do 26 III        - wystawianie propozycji ocen końcoworocznych w klasach maturalnych

29 III - 3 IV     - wiosenna przerwa świąteczna

Kwiecień

4 IV              - zebranie rodziców wszystkich klas; w klasach maturalnych przekazywanie informacji o przewidywanych ocenach końcoworocznych

do 20 IV        - termin wystawiania ocen końcoworocznych w klasach maturalnych

25 IV             - zebranie z rodzicami klas I, II

27 IV             - zakończenie roku szkolnego w klasach maturalnych

Maj

2 V                   - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

4, 7, 8 V           - część pisemna egzaminu maturalnego (j. polski; matematyka; j. angielski)

9 – 22 V          - część pisemna i ustna egzaminu maturalnego

do 30 V           - wystawienie propozycji ocen końcoworocznych w klasach I, II

30 V                - zebranie z rodzicami – przekazanie informacji o proponowanych ocenach końcoworocznych

Czerwiec

1 VI                - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

do 15 VI         - termin wystawianie ocen końcoworocznych

22 VI              - zakończenie roku szkolnego 2017/2018