Dyrekcja

Dyrekcja szkoły

Dyrektor Zespołu Szkół nr 23

mgr inż. arch. Barbara Krakós

Wicedyrektor

mgr Grażyna Dębowska