Dyrekcja

Dyrekcja szkoły

Dyrektor Zespołu Szkół nr 23

mgr Grażyna Dębowska

Wicedyrektor

mgr Katarzyna Włodarczyk