Dyrekcja

Dyrekcja szkoły

Dyrektor Zespołu Szkół nr 23

mgr Katarzyna Włodarczyk

Wicedyrektor

mgr Magdalena Majewska