Dyrekcja

Dyrekcja szkoły

Dyrektor Zespołu Szkół nr 23

mgr Katarzyna Włodarczyk

Wicedyrektorzy

mgr Grazyna Dębowska
mgr Magdalena Majewska

Godziny konsultacji z rodzicami
      dyr. Katarzyna Włodarczyk       poniedziałek 12:00 - 14:00
      wicedyr. Grażyna Dębowska       poniedziałek 12:00 - 14:00
      wicedyr. Magdalena Majewska       piątek 12:00 - 14:00