Edukacja prawna

Początki edukacji prawnej w naszej szkole są związane z utworzeniem w 2014 roku klasy o profilu menadżersko – prawnym. W oddziałach o tym kierunku przedmiotem dodatkowym zostały „podstawy prawa”, do których autorski program nauczania napisał nauczyciel wos Piotr Sieszycki. Zajęcia cieszyły się zainteresowaniem uczniów i dzięki ówczesnemu przewodniczącemu Samorządu Uczniowskiego Aleksandrowi Leonardowi Hebdzie udało się w 2017 roku podpisać porozumienie z Okręgową Radą Adwokacką w Warszawie, dotyczące patronatu nad tymi klasami. W ramach patronatu uczniowie uczestniczyli – także w trakcie pandemii – w wielu wykładach, seminariach i webinariach prowadzonych przez Adwokatów lub spotkaniach organizowanych przez Okręgową Radę Adwokacką, a także byli wolontariuszami na wydarzeniach organizowanych przez tę Instytucję. Przykładem tego typu aktywności w roku szkolnym 2020/2021 było seminarium o prawach obywatelskich czy webinarium „O trudnych związkach prawa i wartości (moralności) na tle ostatnich wydarzeń w Polsce”, w którym wzięli udział : ks. bp. Marek Solarczyk - ówczesny Biskup Pomocniczy Diecezji Warszawsko-Praskiej oraz Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Młodzieży, dr hab prof. Agnieszka Grzelak  z biura Rzecznika Praw Obywatelskich oraz adw. Mikołaj Pietrzak - Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.


        Ale edukacja prawna to nie tylko współpraca z Okręgową Radą Adwokacką, to również także uczestnictwo w różnego typu olimpiadach i konkursach. Nasi uczniowie biorą udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Prawie i w roku szkolnym 2019/2020 uczeń klasy III CL Maksymilian Piątek uzyskał tytuł finalisty (nie przyznawano tytułu laureata) i otrzymał indeks na wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W bieżącym roku szkolnym również bierzemy udział w tej Olimpiadzie i aby pomóc jej uczestnikom zorganizowano zajęcia prowadzone przez nauczyciela Piotra Sieszyckiego oraz absolwentów Szkoły, Maksymiliana Piątka i Bartłomieja Pawlika w wymiarze 1 godziny w tygodniu . Do drugiego etapu, który odbędzie się pod koniec lutego, zakwalifikowało się 4 uczniów. Ponadto w obecnym roku szkolnym wzięliśmy udział w Olimpiadzie Wiedzy o Prawie i Wymiarze sprawiedliwości, a w roku 2018/2019 uczestniczyliśmy w projekcie „Akademia Paragrafu 22”. Film z zajęć, które odbyły się w naszej Szkole możecie zobaczyć tu: Towarzystwo Paragraf 22