Kadra pedagogiczna

język polski:
mgr Cłapa-Konopka Bogumiła – nauczyciel dyplomowany
mgr Goszczycka Agnieszka - nauczyciel mianowany
mgr Łyczykowska Małgorzata - nauczyciel kontraktowy
mgr Miszczak Przemysław - nauczyciel kontraktowy
mgr Włodarczyk Katarzyna - nauczyciel dyplomowany

język angielski:
mgr Awakowicz Agata - nauczyciel kontraktowy
mgr Borkowska Kamila - nauczyciel dyplomowany
mgr Kalbarczyk Karolina - nauczyciel kontraktowy
mgr Karolak Ewa - nauczyciel dyplomowany
mgr Leus Eliza - nauczyciel mianowany
mgr Modzelewska Hanna – nauczyciel dyplomowany
mgr Pełka Małgorzata - nauczyciel mianowany
mgr Smolak Ewa - nauczyciel dyplomowany
mgr Ziemianek Aleksandra - nauczyciel kontraktowy

język hiszpański:
mgr Sobstel Ewa - nauczyciel mianowany

język niemiecki:
mgr Janusz Grzegorz - nauczyciel kontraktowy
mgr Sztylka Bożena – nauczyciel dyplomowany

język włoski:
mgr Kopulska Iwona - nauczyciel dyplomowany
mgr Śliwińska Magdalena- nauczyciel stażysta

historia, historia i społeczeństwo:
mgr Błażewicz Krzysztof - nauczyciel dyplomowany
mgr Jenderko Dariusz - nauczyciel dyplomowany
mgr Sierawski Artur - nauczyciel konktraktowy
mgr Snopkiewicz Barbara - nauczyciel dyplomowany

wiedza o społeczeństwie:
mgr Sieszycki Piotr – nauczyciel dyplomowany
mgr Snopkiewicz Barbara - nauczyciel dyplomowany

matematyka:
mgr Bierzniewska Lidia - nauczyciel dyplomowany
mgr Lechniak Małgorzata – nauczyciel dyplomowany
mgr Rynowiecka Anna – nauczyciel dyplomowany
mgr Wadas Daniel - nauczyciel kontraktowy

fizyka i astronomia:
dr Nowak Iwona– nauczyciel mianowany
mgr Świetliczny Przemysław - nauczyciel dyplomowany

chemia:
mgr Nowak Maciej - nauczyciel stażysta
mgr Powałka Ewa - nauczyciel dyplomowany

biologia:
dr Żurek Barbara - nauczyciel mianowany

geografia:
mgr Kopiś Wanda - nauczyciel dyplomowany

podstawy przedsiębiorczości:
mgr Kurlanda Krzysztof - nauczyciel dyplomowany

informatyka:
mgr Majchert Marta – nauczyciel kontraktowy
mgr Kucharski Grzegorz - nauczyciel dyplomowany

wychowanie fizyczne:
mgr Golonka Paweł - nauczyciel kontraktowy
mgr Golonka Wiesław – nauczyciel dyplomowany
mgr Lewandowski Marek  nauczyciel mianowany
mgr Obłękowska Izabella – nauczyciel dyplomowany
mgr Pawłowski Tadeusz – nauczyciel mianowany
mgr Strycharz Małgorzata – nauczyciel dyplomowany
mgr Tracz Dorota – nauczyciel mianowany

edukacja dla bezpieczeństwa:
mgr Frąckiewicz Jacek - nauczyciel stażysta

religia/etyka:
mgr ks. Dmochowski Konrad – nauczyciel mianowany
mgr Obrębowska Bernadeta - nauczyciel mianowany
mgr Starzyński Waldemar – nauczyciel mianowany

filozofia
mgr Obrębowska Bernadeta - nauczyciel mianowany

ratownictwo
mgr Frąckiewicz Jacek - nauczyciel stażysta

pedagog szkolny:
mgr Michałowska-Stelmasik Agnieszka – nauczyciel dyplomowany
mgr Rzepecka Katarzyna - nauczyciel mianowany

biblioteka szkolna
mgr Goszczycka Agnieszka - nauczyciel mianowany
mgr Teler Aldona - nauczyciel mianowany