Rada Rodziców

Numer konta bankowego do wpłat na Radę Rodziców:

PeKaO S.A. Oddział Warszawa

02 1240 5918 1111 0000 4908 4023