Wolontariat

Nie byłoby wolontariatu...

Początki wolontariatu w naszej szkole sięgają roku 2002, kiedy to powstał " Klub Ośmiu", współpracujący z fundacją "Świat na Tak". Opiekunką tej akcji została p. prof. Agnieszka Michałowska - pedagog szkolny. Nie byłoby jednak wolontariatu, gdyby nie udział w nim młodziaży, która, wybierając LO im. K. K. Baczyńskiego, chce realizować się nie tylko w nauce, ale także poprzez aktywną pracę charytatywną na rzecz innych ludzi.

Współpraca z...

W ramach wolontariatu szkoła nawiązała współpracę z:

 • fundacją "Świat na Tak"
 • Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście
 • Zespołem Szkół Specjalnych w Centrum Rehabilitacji
 • Szkołą dla Ociemniałych w Laskach
 • Ośrodkiem Opieki Społecznej w Międzylesiu
 • Szkołą Podstawową Nr 12 w Warszawie
 • Bankiem Żywności
 • Polską Fundacją Pomocy Dzieciom.

Byśmy nauczyli się dawać coś bezinteresownie...

Nasi wolontariusze przez cały rok biorą udział w licznych zorganizowanych akcjach. Oto najważniejsze z nich:

 • zbiórka żywności - polega na przyjmowaniu produktów spożywczych od ofiarodawców, z przeznaczeniem dla dzieci i osób dorosłych; odbywa się ona w różnych hipermarketach na terenie Warszawy;
 • "dzień na tak" - zaczyna się od rozdawania ludziom kwiatków z masy solnej, wykonanych przez wolontariuszy; celem akcji jest to, byśmy nauczyli się dawać coś bezinteresownie innym, ale również, byśmy miło rozpoczęli dzień, a na naszych twarzach od samego rana zagościł uśmiech;
 • bal dla niepełnosprawnych - wolontariusze włączają się w organizację imprezy, np. przygotowują dekorację sali, zapewniają opiekę osobom niepełnosprawnym w trakcie trwania balu, dotrzymują im towarzystwa i zachęcają do wspólnej zabawy;
 • Wigilia Polska - akcja polega na rozdawaniu osobom potrzebującym darmowych posiłków na Placu Zamkowym
  w Warszawie, w okresie poprzedzającym bezpośrednio święta Bożego Narodzenia;
 • "Otwarci na Jutro" - projekt realizowany od 2008 r. we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście, współfinansowany przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; w ramach tej akcji wolontariusze pracują z dziećmi w świetlicy środowiskowej lub opiekują się osobami starszymi w ich domach;
 • zbiórka makulatury - celem jej jest pozyskiwanie funduszy dla Centrum Zdrowia Dziecka na zakup sprzętu medycznego.

   

Sukcesy, nagrody, wyróżnienia...

Działalność naszych wolontariuszy jest zauważana i doceniana przez organizatorów akcji, w których biorą oni udział.W 2004 r. gospodyni szkolnego "Klubu Ośmiu" została wyróżniona przez panią prezez fundacji "Świat na Tak". W 2006 r. wspomniany wyżej "Klub Ośmiu" zdobył wyróżnienie w stołecznym etapie XIII edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych". Z kolei w 2008 r. siedmioro wolontariuszy otrzymało od Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta Stołecznego Warszawy podziękowania w formie dyplomów za zaangażowanie w pracę.