Konkurs „Mój wymarzony zawód”

Konkurs „Mój wymarzony zawód”

Moj wymarzony zawód plakat.png
Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy oraz Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego działające w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, zapraszają do udziału w konkursie wiedzy o zawodach „Mój wymarzony zawód”.

Głównym celem konkursu jest pogłębianie wiedzy na temat zawodów na współczesnym rynku pracy, zainteresowania zawodami, w których kształcą technika, branżowe szkoły, szkoły policealne oraz uczelnie wyższe oraz rozwijanie umiejętności planowania własnej kariery edukacyjno-zawodowej.

Konkurs polega na przedstawieniu przez ucznia wymarzonego zawodu w wybranej przez ucznia formie:
       Prezentacja - prezentacja multimedialna w wybranym przez siebie programie zapisana w PDF,
       licząca nie więcej niż 10 slajdów, do 50 MB
lub
        Film - nagranie filmu dowolną techniką. Czas trwania filmu do 3 minut. Film należy zamieścić na
        dowolnej platformie, np. YouTube, Vimeo.

Zapoznajcie się ze szczegółowym opisem oraz regulaminem konkursu.