Stypendium Prezesa Rady Ministrów

W dniu 26 listopada 2018 roku w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie miała miejsce uroczystość  wręczenia Stypendiów Prezesa Rady Ministrów RP. Wśród ponad 270 uczniów z Warszawy i okolic znaleźli się także uczniowie naszej szkoły: Aleksandra Gala z klasy III GL LO i Kacper Skrzypiec z klasy II E TBiA. Wykazali się oni wiedzą, zdolnościami, pracowitością oraz dojrzałością, co znalazło potwierdzenie w ocenach końcoworocznych w roku szkolnym 2017/2018. 
Aleksandra Gala – średnia ocen na koniec roku  2017/2018 – 5.10
Kacper Skrzypiec – średnia ocen na koniec roku  2017/2018 – 5.15
Serdecznie gratulujemy. Jesteśmy z Was dumni. Życzymy dalszych sukcesów w nauce i najlepszych wyborów drogi zawodowej w przyszłości.

Krystyna Kowalewska

  • stypendium_lo.jpg
  • stypendium_lo_01.jpg
  • stypendium_lo_02.jpg