Menu

Numer konta bankowego Rady Rodziców


 

Rada Rodziców przy Zespole Szkół nr 23

00-432 Warszawa

ul. Górnośląska 31

Bank PKO S.A. Oddział Warszawa

02 1240 5918 1111 0000 4908 4023

Tytułem wpłaty proszę podać - imię i nazwisko ucznia oraz klasę do której uczęszcza.

<<<<